Wanneer
29 oktober 2020, 9:30 uur
Waar
Locatie volgt
Organisator
Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland
Zeeuws Energieakkoord

Het RES stakeholderevent staat in het teken van concretiseren, vooruitblikken en verbinden. De strategie om tot uitvoering te komen, met een update van de lopende ontwikkelingen, zullen vanuit zowel het holistisch perspectief als vanuit de Zeeuwse sectortafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit toegelicht worden. Het volledige programma volgt na aanmelding en na de zomer. De datum van het RES stakeholderevent valt in de Nationale Klimaatweken en vanzelfsprekend besteden we hier de nodige aandacht aan.

Genodigden: Alle organisaties betrokken bij de RES 1.0
Wanneer: Donderdag 29 oktober 2020. Vanaf 9.30 uur tot 14.00 uur
Waar: Locatie volgt
Aanmelden: zea@zeeland.nl