Tijdens deze 1e online bijeenkomst van het Energieke Gemeenten - Doe & Leer Lab kregen ruim 40 deelnemers een demonstratie van de drie hulpmiddelen in wording: de Sociale Warmte Atlas, de Participatie Toolkit en het Doe & Leer Lab. Bedoeling van de bijeenkomst was vooral om samen te reflecteren en om feedback op te halen. Ook werd vooruitgeblikt naar de activiteiten in 2021.

De deelnemers waren afkomstig uit vrijwel alle Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, waterschap en partijen zoals Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuws Klimaatfonds, ZB Planbureau & Bibliotheek, ZEA-Pilotdorpen/ZVKK, Impuls Zeeland en Marsaki. De sessie werd gefaciliteerd door de makers van de Atlas, Toolkit en het Lab: Over Morgen, ZeelandBruist, 10uur en Energieambassadeur.

De waardevolle feedback maakte het mogelijk om de Sociale Warmte Atlas Zeeland, de Participatie Toolkit en het Doe & Leer Lab te verrijken en gereed te maken voor lancering. Die vindt plaats op 25 januari 2021.

 

Lanceringsbijeenkomst 25 januari 2021

Impressies

Voor een impressie van de bijeenkomst: zie de foto’s.

Lessen en Quotes

Les:

Door samen op te trekken ontsluiten we voor heel Zeeland deze Sociale Warmte Atlas en Participatie Toolkit: gezamenlijke inspanning levert meer op.

Peter Koelemij - Zeeuws Klimaatfonds

"Goed om het eerste resultaat van de Sociale Warmte Atlas te zien. Goed bruikbaar."

Deelnemers Zeeuwse gemeente

"Prima sessie. Goed geregeld vandaag. Zinvol, veel informatie. Toolkit ziet er heel gebruiksvriendelijk uit!"

José van den Boomgaard - ZB Planbureau & Bibliotheek

"De Participatie Toolkit dient ook een breder belang dan alleen energietransitie; participatie speelt immers op heel veel beleidsterreinen. Belangrijk om de Toolkit in de toekomst actueel te houden."