In deze 3e Excursie zijn diverse praktijkverhalen gepresenteerd, van binnen en buiten Zeeland, waarin inwonerparticipatie in de warmtetransitie een centrale rol speelde. Er waren totaal ca. 30 deelnemers, afkomstig uit Zeeuwse gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen bij inwonerparticipatie ondersteunen.

Deze praktijkverhalen - en ervaringen ermee – stonden op het programma:

 • Wijk Malta: pilot rond aquathermie en inwonerparticipatie in Zierikzee.
 • Proeftuinen uit Programma Aardgasvrije Wijken:
  - Een ‘dichtbij-de-inwoners’ aanpak in Overwhere – Purmerend.
  - WOW - Warmtenet Oost-Wageningen in de Benedenbuurt.
  Grunneger Power: warmtenet in Paddepoel - Groningen.
 • Onderzoek in Programma Aardgasvrije wijken:
  - Conclusies over bewonerstevredenheid in zeven proeftuinen.

Uit de presentaties en de uitwisseling daarover zijn lessen voor inwonerparticipatie getrokken: lessen voor inwonersgroepen, voor gemeenten en voor hun samenwerking. Deze lessen (en meer) kun je lezen in de 6e editie van de ‘leidraad in ontwikkeling’: zie verderop bij Materialen – Bestanden.

NB Na elke Kwartaalsessie en Excursie van het Doe & Leer Lab volgt een editie van de leidraad. Uiteindelijk maken we daarmee in februari 2022 een finale leidraad voor inwonerparticipatie. Zo worden we ‘samen wijzer’ en krijgen gemeenten en inwonergroepen steeds meer handvatten om hun samenspel in de warmtetransitie concreet en op maat handen en voeten te geven. Die finale leidraad komt voor iedere belangstellende beschikbaar via de webpagina van het Doe & Leer Lab.

Impressies

Bijdragen in deze Excursie:

Lessen en Quotes

Les voor inwonersgroepen:

Rollen, belangstelling en expertise van inwoners verschillen: dat is prima en maak er gebruik van!

Les voor gemeenten:

Jouw belangrijke warmteproject heeft bij inwoners een heel andere plek in hun leven.

Les voor goed samenspel tussen gemeente en inwonersgroepen:

Word ‘buur’ en betrek een woning in de wijk/buurt als ‘pleisterplaats’ voor alle betrokkenen bij het warmteproject.