Zeeuws Energieakkoord

Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord organiseert drie regiobijeenkomsten over de eerste bouwstenen van de concept Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES). Iedereen is welkom. Het programma is als volgt:

Programma
Alle drie de regiobijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op:

  • 22 mei in ZB Planbureau en Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg
  • 27 mei in De Mythe, Bleekveld 1, Goes
  • 3 juni in Bio Base Europe Training Center, Zeelandlaan 2, Terneuzen

Belangstellenden kunnen vanaf 20.00 uur binnenlopen en aansluiten bij de informatietafels. De bijeenkomsten hebben het karakter van een informatiemarkt. De voorzitters van de Zeeuwse sectortafels geven elk aan een tafel een toelichting op het proces en op de inhoud van de RES. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Om deel te nemen is aanmelding nodig, dat kan via energie@zeeuwsenergieakkoord.nl.