Auteursrecht

Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan het Zeeuws Energieakkoord, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Zeeuws Energieakkoord is het niet toegestaan om teksten, informatie, videobeelden, foto's en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enig andere manier.

Conceptontwikkeling, vormgeving en technische realisatie

Conceptontwikkeling en vormgeving: 10uur i.s.m. Lievens
Technische realisatie: 10uur

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt het Zeeuws Energieakkoord geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf-/typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Het Zeeuws Energieakkoord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright ┬ę 2019
Zeeuws Energieakkoord