Zeeuws Energieakkoord

De doorrekeningen van het ontwerp Klimaatakkoord zijn door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerd. Uit hun berekeningen over de Nederlandse bijdrage aan het terugdringen van de opwarming van de aarde, blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen.

Zeeland ziet in de doorrekeningen een oproep aan het kabinet om snelle vervolgstappen te zetten in de klimaatplannen. De doorrekeningen onderbouwen immers ook dat op macro niveau de klimaatplannen haalbaar én betaalbaar kunnen zijn. Langer (of opnieuw) onderhandelen over het Klimaatakkoord lijkt niet zinvol, wel politieke keuzes maken. De reactie van het kabinet, met daarin onder andere het verlagen van de energierekening en de keuze voor een CO2-heffing, zijn stappen in de goede richting naar haalbare klimaatdoelen.

De sector elektriciteit is het enige hoofdstuk uit het Klimaatakkoord waarvan de doelen serieus haalbaar zijn volgens de planbureaus. Het is haalbaar dat in 2030 maar liefst 75% van onze elektriciteit uit wind en zon komt. Een ongeëvenaard hoog aandeel duurzaam. Op dit gebied ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid voor de regio’s. Zeeland wekt op dit moment al 50 procent van de stroom duurzaam op.

In Zeeland houden we dan ook onverkort ons tempo vast: in mei hopen we de eerste bouwstenen van een Regionale Energiestrategie (RES) voor Zeeland te presenteren. Hierover gaan we op 15 mei (Terneuzen), 22 mei (Middelburg) en 27 mei (Goes) in gesprek met volksvertegenwoordigers, maatschappelijk partners en inwoners.

Op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving leest u meer over de ‘effecten ontwerp-Klimaatakkoord’ en vindt u de volledige doorrekeningen.

Windmolens op Noord-Beveland