Zeeuws Energieakkoord

Zeeland is volop bezig met de energietransitie en de klimaatdoelen. De Zeeuwse sectortafels werken aan de bouwstenen voor de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES). Deze vormt als het ware het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat hoe Zeeland de klimaatdoelen gaat halen. Ons doel is: 49% CO₂-besparing in 2030 en een CO₂-neutrale economie in 2050. De RES is ‘Parijs op zijn Zeeuws’. Overal in Zeeland ontstaan nieuwe duurzame initiatieven. De eerste bouwstenen van de Zeeuwse RES worden in mei gepubliceerd.

Energieopgave
We zijn in Zeeland vroeg begonnen met nadenken over de energieopgave. Daarom is er nu een mooie basis gelegd voor samenwerking en uitvoering. Dat zien we terug in bijzondere, Zeeland-specifieke projecten die we realiseren en plannen op het gebied van duurzame opwek, innovatieve nieuwbouw en zero-emissie mobiliteit. Projecten waarmee we weer andere innovatieve investeerders aantrekken. Zo wordt Zeeland een soort versnellingskamer voor de energietransitie en realiseren we sneller, voor iedere Zeeuw betaalbare, beschikbare oplossingen.

Zeeuwse maatregelen
Aan drie Zeeuwse sectortafels (Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit) bespreken vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties, belangenorganisaties, overheden en inwoners al sinds het najaar van 2018 wekelijks de benodigde maatregelen in Zeeland. De opbrengsten van de Zeeuwse sectortafels komen terecht in onze Zeeuwse RES, waarvan de eerste bouwstenen in mei gepubliceerd worden. Meer hierover volgt binnenkort.

Landelijk Klimaatakkoord
Sinds eind maart is de Tweede Kamer gestart met Rondetafelgesprekken over het ontwerp van een Klimaatakkoord. Dit ontwerp is op 21 december 2018 gepresenteerd en de doorrekeningen op 13 maart 2019. Het Klimaatakkoord wacht op de integrale reactie van het kabinet eind april. “We gaan in mei of juni het Klimaatakkoord ondertekenen,” laat Nijpels weten op de website klimaatakkoord.nl. “Het werk aan de tafel van het Klimaatakkoord is dus nog niet klaar totdat de handtekeningen er onder staan.”