Zeeuws Energieakkoord

Wind en zon gaan een hoofdrol spelen in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Daar zijn windparken op zee én zonne- en windparken op land voor nodig. “Hoeveel stroom is er in Zeeland nodig?”, “Wat is de capaciteit van het elektriciteitsnet?”, “Stijgt de stroomvraag voor Zeeland als we bijvoorbeeld de industrie en ons wagenpark gaan elektrificeren?”, “Gaan we grootschalig waterstof toepassen?” en “Hoeveel stroom is er nodig om waterstof te maken?”, zijn allemaal zaken die deze tafel behandelt.

De partijen van het Zeeuws Energieakkoord stellen een plan voor Zeeland op. Dit leidt ertoe dat de CO2-uitstoot in 2050 met minimaal 95 procent daalt ten opzichte van 1990. De sectortafels spelen een hoofdrol in de totstandkoming ervan. Zij werken de thema’s uit. Het plan, de Regionale Energiestrategie voor Zeeland, gaat in 2019 naar het ministerie en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord.