Infographic Gebouwde omgeving - Zeeuws Energieakkoord

Deelnemers

Opdracht

De partners werken een strategie uit voor de CO2 doelen van 2030 en 2050. Deze is onderdeel van de Zeeuwse energiestrategie in het landelijk Klimaatakkoord. De subtafels onderzoeken kansen en mogelijkheden voor een duurzame (aardgasvrije) verwarming en het goed isoleren van woningen en gebouwen in Zeeland. Er komt een kansenkaart; een overzicht van alle Zeeuwse wijken met energiebehoeften, mogelijkheden en maatregelen voor duurzame warmte. Zodat scenario’s en opties in beeld komen om de juiste keuzen te kunnen maken om de CO2-doelen voor de Gebouwde omgeving te behalen. De sectortafel Gebouwde Omgeving bestaat uit vijf subtafels:

  • Sociale woningbouw
  • Particuliere woningbouw
  • Publiek vastgoed
  • Commercieel vastgoed
  • Recreatievastgoed