Zeeuws Energieakkoord

De omslag naar duurzame vormen van energieopwekking is een enorme opgave. Tegelijkertijd biedt deze energietransitie veel kansen voor Zeeland. Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord betrekt graag iedereen om samen aan de slag te gaan in het proces naar een energie- en klimaatneutraal Zeeland. Heeft u een idee of suggestie? Laat het ons weten!