Onder de noemer ‘De Participatiecoalitie’ (dit zijn landelijke afspraken tussen het Rijk en vijf maatschappelijke organisaties), worden in Zeeland activiteiten georganiseerd en gefinancierd. De leden van de lokale afdelingen ondersteunen regio’s en gemeentes actief bij het tot stand brengen van de RES. De Zeeuwse Participatiecoalitie bestaat uit de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf) en burgercoöperatie Zeeuwind.

Zij hebben actief deelgenomen aan de ontwikkeling van de RES 1.0 en voorbeeldprojecten uitgevoerd. Nu staat ook de Zeeuwse Participatiecoalitie aan de lat om de Zeeuwse overheden te adviseren over hoe omwonenden te betrekken bij ruimtelijke inrichting, bij lokaal eigenaarschap voor wind- en zon en bij aardgasvrije wijken. Het doel van de Zeeuwse Participatiecoalitie is om de stem en het handelingsperspectief van burgerorganisaties te ondersteunen.

Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf)

“Wij gaan voor mooi Zeeland. Een krachtige stem voor natuur en milieu. In verbinding met de regio werken wij vandaag samen aan de toekomst.”

De ZMf (officieel Vereniging Zeeuwse Milieufederatie) werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland. We zijn een ondernemende club met een groeiende impact op onze omgeving. En dat is maar goed ook, want de natuur heeft onze krachtige stem hard nodig. We zien voor onszelf daarin drie rollen weggelegd. Ten eerste zijn wij de vertegenwoordiging van de bij ons aangesloten leden en vormen wij voor hen een koepelorganisatie die hun belangen behartigtDaarnaast beschermen we de natuur en het milieu in Zeeland en zelfs daarbuiten, over de landgrens met België heen. En we verbinden en jagen initiatieven aan die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Meer informatie vind je via de website van ZMf!

Zeeuwind

“Samen geven we Zeeland nieuwe energie”

Zeeuwind is een professionele coöperatie voor duurzame energie. Ons doel is het gebruik van zon, wind en andere duurzame energie-innovaties in Zeeland te bevorderen. Dankzij onze ruim 2.700 leden kunnen we daarin investeren. Ook sluiten we aan bij initiatieven van Zeeuwse bewoners en zoeken we actief naar samenwerkingsverbanden. Want alleen samen versnellen we de energietransitie en vergroten zo de leefbaarheid in de Zeeuwse kernen. Met ruim 2.700 leden is Zeeuwind sinds 1987 uitgegroeid tot één van de grootste energiecoöperaties van Nederland. Onze leden zijn met name particulieren, maar ook alle dertien Zeeuwse gemeenten, een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen zijn lid.

Meer informatie via de website van Zeeuwind!