Met KlimOp (Klimaatontzorgingsprogramma) wil de Provincie Zeeland vastgoedeigenaren kosteloos adviseren en tegelijk motiveren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Het verlagen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaateisen uit het Klimaatakkoord liggen ten grondslag aan het programma.  Op dit moment zijn alle middelen vergeven. We accepteren geen aanvragen meer. 

Klimop
Er is voor de naam KlimOp gekozen omdat een klimop altijd groen is, klein begint en bij het groeien zich steeds verder uitbreidt.

Voor wie?

Het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp accepteert momenteel geen aanvragen. Alle middelen zijn vergeven. 

Voorwaarden: 

 • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners;
 • schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen;
 • schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen;
 • zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen;
 • eerstelijnszorg (zoals tandartsen en huisartsen) met maximaal tien gebouwen;
 • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal twintig gebouwen;
 • culturele instellingen met een ANBI status en maximaal 10 gebouwen;
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen.
   

  BEkijk adviseurs

Uitbreiding KlimOp: middelen vergeven

De KlimOp-regeling werd in 2023 uitgebreid, waardoor ook religieuze gebouwen, kinderdagverblijven, gemeenten tot 50.000 inwoners en scholen met meer gebouwen in aanmerking kwamen voor de KlimOp-regeling. Helaas zijn de middelen hiervoor op dit moment inmiddels vergeven.

Voldoet u met uw maatschappelijk vastgoed aan onderstaande voorwaarden? Op dit moment kunnen wij de aanvraag nog niet in behandeling nemen. U kunt zich wel aanmelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen als er weer nieuwe middelen beschikbaar komen.

Eigenaren maatschappelijk vastgoed van: 

 • gemeenten met inwoners tussen de 25.000 en 50.000 inwoners
 • schoolbesturen in het primair onderwijs met 10 tot 15 gebouwen;
 • schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met 5 tot 10 gebouwen;
 • kinderdagverblijven;
 • religieuze gebouwen zoals kerken en moskeeën;

U kunt zich wel aanmelden, zodat wij contact op kunnen nemen als er weer middelen beschikbaar komen. 

Voldoet u aan geen van de eisen hierboven? De kennis en ervaringen vanuit KlimOp worden ook met de andere vastgoedeigenaren uit de overige Zeeuwse gemeenten gedeeld, maar deze vallen buiten de regeling. 

Aanmelden (is op dit moment niet mogelijk)

Krijg advies van ervaren adviseurs die via een Open House-constructie beschikbaar worden gesteld. Kies zelf een adviseur en de mate waarin ontzorging nodig is. Hierbij wordt wel van de vastgoedeigenaren verwacht dat ze zelf de uitvoering en de daarbij behorende kosten op zich nemen.

 1. Via onderstaande button kun je alle adviseurs bekijken.
 2. Klik op een adviseur voor meer informatie.
 3. Op iedere pagina van een adviseur staat onderaan een aanmeldformulier. Via dit formulier kunnen vastgoedeigenaren zich aanmelden voor het Klimaatontzorgingsprogramma. Let op: op dit moment accepteren wij geen aanvragen. Alle middelen zijn vergeven. 

BEkijk adviseurs

Wat is een Open House-constructie? 

Met de Open House-constructie is er de mogelijkheid om een zo breed mogelijk scala aan adviseurs te werven. Zowel de grote adviesbureaus als de plaatselijke ZZP’er kunnen zichzelf inschrijven, zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan diverse certificeringen en aantoonbare ervaring in het verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed. 
 

Meedoen als adviseur?

Livestream ‘Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed’

Op dinsdag 31 mei organiseerden we de livestream ‘Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed’ en was met ca. 70 kijkers een succes!

De livestream werd geopend door gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Waarna dagvoorzitter Joost de Goffau het woord overnam. Gevolgd door twee 'om de tafel' rondes. Tijdens de livestream namen we de kijkers mee langs de verschillende stappen, gaven praktische tips en vertelden meer over het Klimaatontzorgingsprogramma (KlimOp).  

Bekijk livestream Video 'verduurzaming school' Video 'Energiescan'

Succesverhaal

Zes van de negen Primas-scholen maken gebruik van het Klimaatontzorgingsprogramma benieuwd naar het verhaal? Klik hier om het artikel te lezen.

 

Contact

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed die onder de regeling vallen en adviseurs kunnen contact opnemen via klimop@zeeland.nl 

Veelgestelde vragen

Tijdens de livestream op 31 mei 2022 is er een aantal vragen gesteld. Hieronder vind je de vragen en bijbehorende antwoorden.

Dit is helaas niet mogelijk. De rijksoverheid bepaalt de spelregels. De regeling is al verruimd van 25.000 naar 50.000 inwoners. Dit betekent echter niet dat vastgoedeigenaren van bijvoorbeeld scholen, musea, dorpshuizen en zorginstellingen uit de gemeente Terneuzen niet kunnen deelnemen. Deze grens van 50.000 inwoners betekent dat de gemeente Terneuzen zelf, met hun eigen vastgoed, niet voor ondersteuning vanuit KlimOp in aanmerking komt.

Moeilijk te zeggen, wellicht omdat de regeling relatief onbekend is. Afgelopen 30 april 2022 is de regeling ten einde gekomen dus het is niet meer mogelijk hier gebruik van te maken.

Dat kan, let wel op dat de uitvoering binnen 24 maanden na aanvraag gedaan moet worden. Over meerdere aanvragen staat niets in de regeling benoemt. Meer informatie over de DUMAVA vind je op: Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl).

Anticipeert Zeeland hier voldoende op?

Ja zeker, de Provincie Zeeland informeert eigenaren (hoe?) van maatschappelijk vastgoed bij vragen over beide regelingen (advisering en maatregelen) en de combinatie hiervan. Wanneer de DUMAVA regeling definitief vastgesteld is, zal er vanuit de provincie ook actief over worden gecommuniceerd via de website en via email aan vastgoedeigenaren.

Het belang van ventilatie is overduidelijk. Om extra aandacht hiervoor te vragen hebben we een ventilatie expert aan tafel gezet tijdens de livestream. Er zijn vaak misverstanden ten aanzien van ventilatie. In het eerste deel van de livestream zijn praktische tips door de deskundigen aan tafel gegeven. Daarnaast nemen de adviseurs het mee in hun advies.

Die was er, maar is afgelopen april gesloten. Er is op dit moment geen nieuwe regeling.

De laatste jaren gaat het, op een uitzondering na, goed. Er is geleerd van het verleden. Vooral in oude schoolpanden is de ventilatie nog niet op orde. Door vooral naar elkaar te luisteren en deskundig advies in te schakelen kan dit probleem opgelost worden. De KlimOp regeling kan hierbij helpen, want ook advies t.a.v. ventilatie mag uit de KlimOp regeling betaald worden.