Met KlimOp (Klimaatontzorgingsprogramma) wil de Provincie Zeeland vastgoedeigenaren kosteloos adviseren en tegelijk motiveren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Het verlagen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaateisen uit het Klimaatakkoord liggen ten grondslag aan het programma. 

Klimop
Er is voor de naam KlimOp gekozen omdat een klimop altijd groen is, klein begint en bij het groeien zich steeds verder uitbreidt.

Voor wie?

Het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp geldt voor: 

  • de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Voor de provincie Zeeland zijn dat: Borsele, Veere, Reimerswaal, Noord-Beveland, Sluis en Kapelle;
  • schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwen;
  • schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwen;
  • zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg (zoals tandartsen en huisartsen) met maximaal tien gebouwen;
  • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal twintig gebouwen;
  • culturele instellingen met maximaal gebouwen; of
  • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen.

De kennis en ervaringen vanuit KlimOp worden ook met de andere vastgoedeigenaren uit de overige Zeeuwse gemeenten gedeeld, maar deze vallen buiten de regeling. 

KlimOp Zeeland

Doe ook mee als vastgoedeigenaar!

En krijg advies van ervaren adviseurs die via een Open House-constructie beschikbaar worden gesteld. Kies zelf een adviseur en de mate waarin ontzorging nodig is. Hierbij wordt wel van de vastgoedeigenaren verwacht dat ze zelf de uitvoering en de daarbij behorende kosten op zich nemen.

Via onderstaande button kun je alle adviseurs bekijken. Klik op een adviseur voor meer informatie. Op iedere pagina van een adviseur staat onderaan een aanmeldformulier. Via dit formulier kunnen vastgoedeigenaren zich aanmelden voor het Klimaat-ontzorgings-programma.

Bekijk en kies een adviseur

Wat is een Open House-constructie? 

Met de Open House-constructie is er de mogelijkheid om een zo breed mogelijk scala aan adviseurs te werven. Zowel de grote adviesbureaus als de plaatselijke ZZP’er kunnen zichzelf inschrijven, zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan diverse certificeringen en aantoonbare ervaring in het verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed. 
 

Doe mee als adviseur!

Schrijf je in

Contact

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed die onder de regeling vallen en adviseurs kunnen contact opnemen via klimop@zeeland.nl