Placeholder - Zeeuws Energieakkoord

De Landelijke sectortafel doet een voorstel voor landelijke maatregelen die de sector wil nemen om de klimaatdoelstelling te halen. Voorstellen voor Zeeland worden dus ook aan de landelijke sectortafel verder uitgewerkt. De partners van het Zeeuws Energieakkoord zijn hierbij aangehaakt. Het leeuwendeel van de reductieopgave op nationaal niveau moet van de veehouderij komen. Onder meer door andere vormen van bemesting. Een ander deel komt door ander landgebruik: de methaan-uitstoot van veengebieden moet teruglopen. In Zeeland zijn deze beperkt aanwezig. De glastuinbouw streeft ernaar om in 2040 klimaatneutraal te kunnen produceren. Zeeland is een akkerbouw provincie. De lopende initiatieven zijn vooral op het gebied van akkerbouw en landgebruik. Bijvoorbeeld de opslag van koolstof in de bodem. Meer informatie over de landelijke tafel is te vinden op de website van het Klimaatakkoord.

Voor Zeeland stellen de partijen van het Zeeuws Energieakkoord een plan op. Dit leidt ertoe dat de CO2-uitstoot in 2050 met minimaal 95 procent daalt ten opzichte van 1990. De sectortafels hebben een hoofdrol in de totstandkoming ervan. Zij werken de thema’s uit. Het plan, de Regionale Energiestrategie voor Zeeland, gaat in 2019 naar het ministerie en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord.