De RES 1.0 is samen met overheden, bedrijven en burgerinitiatieven opgesteld. Nu gaan we samen over naar de realisatie van de gemaakte afspraken. Het tempo waarin de RES 1.0 uitgevoerd wordt en het draagvlak voor de energiestransitie is voor een groot deel afhankelijk van betrokkenheid en steun van burgers en bedrijven. Daarom zal in de uitvoering van de RES, inwonerparticipatie een grote rol in spelen. Dit met name bij ruimtelijke inrichting, bij lokaal eigenaarschap voor wind- en zon en bij aardgasvrije wijken.

Eén van de afspraken in de RES is de Zeeuwse Participatiecoalitie opgericht wordt: burgercoöperatie Zeeuwind en de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf) hebben hier de handen ineen geslagen. Doel is dat deze coalitie burgerorganisaties ondersteund om hun stem kenbaar te maken. Naast de officiële partners van de Participatiecoalitie zijn ook andere partijen in Zeeland in staat om de doelen van de coalitie te helpen bereiken. Voorbeelden zijn het Zeeuws Klimaatfonds en verschillende lokale burgercoöperaties.

Samen voeren we de het Klimaatakkoord in Zeeland uit. Dat is Parijs op z’n Zeeuws.