Zeeuws Klimaatfonds

“Werken aan de energietransitie in Zeeland”

Het Zeeuws Klimaatfonds werkt aan de energietransitie in Zeeland. Onze inzet is: meer duurzame energie, minder CO2-uitstoot. Zeeuwse bedrijven, overheden, organisaties en grote evenementen kunnen hun CO2-uitstoot in eigen omgeving gedeeltelijk compenseren. Zo werken ze, samen met het fonds, mee aan de versnelling van de energiestransitie.

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen (ZVKK)

De ZVKK is de samenbindende organisatie voor circa 150 dorpsraden en bewonersorganisaties in Zeeland. Een dorpsraad maakt het dorp vitaal. De ZVKK maakt zich sterk voor de leefbaarheid in dorpen en gemeenschappen op het platteland.