Deelnemers

Opdracht

De opdracht voor de sectortafel Mobiliteit bestaat uit het uitwerken van onderdelen om de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof door vervoermiddelen drastisch terug te dringen. In 2050 zelfs volledig. Het grootschalig elektrificeren van vervoermiddelen met batterij, waterstof of andere duurzame bronnen als energiedrager, zorgen voor rijden zonder uitstoot. Ook wel nul emissie genoemd. Dat is de toekomst. Om dit mogelijk te maken zijn aanpassingen en voorzieningen nodig in de infrastructuur. Zoals het hebben van voldoende laadpalen en snellaadvoorzieningen om elektrisch rijden mogelijk te maken. Het stimuleren van elektrisch rijden voor personenauto’s, wegtransport en de scheepvaart vallen hier ook onder. Een ‘Green deal’, een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven om belemmeringen weg te nemen, is nodig om pilot projecten uit te kunnen voeren. De ‘Green deal’ gaat dan vooral om duurzame afspraken over grond, weg en waterbouw.