Placeholder

De energietransitie

Benzine, diesel en gas als brandstoffen veroorzaken uitstoot van broeikasgassen en warmen daarmee de aarde op. Hierdoor verandert het klimaat. Grote stappen zijn nodig om de schade als gevolg van deze klimaatverandering te beperken en de wereld leefbaar te houden. Het proces van het overgaan op schone vormen van energieopwekking, noemen we de energietransitie. Duurzame energieopwekking is dé verandering van deze eeuw. In 2050 zijn benzine, diesel en gas iconen uit het verleden.

In deze energietransitie is het belangrijk dat energie betaalbaar en betrouwbaar blijft voor iedereen. Daar moet Nederland, en dus ook wij Zeeuwen, mee aan de slag. We dragen samen de verantwoordelijkheid in het zo klein mogelijk maken van de Zeeuwse ‘voetafdruk’ op de wereld. Samen werken we aan een transitie waar de straks trots op mogen zijn, zoals we ook trots zijn op onze Deltawerken.

Klimaatakkoord

In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2019 tekenden Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Nederlandse klimaatakkoord. Om de doelen van dit klimaatakkoord te halen is Nederland opgedeeld in dertig regio's.  De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord. Zeeland heeft van nature veel te bieden als het gaat om energie. We hebben de zon, het water, de wind en het getij.

In onze energiestrategie (RES) geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Bij het opstellen van de RES behandelen we drie sectoren: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. De tafels stellen in de RES concrete doelen en maatregelen vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. Dat doen ze voor de lange en korte termijn. Niet alles kan immers in één keer worden omgezet naar duurzame energievormen.

Zeeuws Energieakkoord

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers werken samen onder de naam Zeeuws Energieakkoord. Dit samenwerkingsverband stuurt het maken van de RES aan. De initiatiefnemers zijn: Enduris, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen.

 

Kaart RES - Zeeuws Energieakkoord

Hoe pakken we dat aan?

Regionaal maatwerk vinden we belangrijk. We bundelen en mobiliseren kennis en expertise om aan een schoon en duurzaam Zeeland te bouwen. Samen denken we goed na over hoe we de energietransitie in Zeeland gaan vormgeven en uitvoeren. Hierbij kijken we goed naar de kansen voor schone en duurzame bronnen. Van woonhuis tot vervoermiddel, van fabriek tot boerderij; in alle sectoren zoeken we naar duurzame en slimme oplossingen. Op een manier die bij Zeeland past.

Aan de sectortafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. De insteek is ook dat we door regionale samenwerking kosten besparen en daarmee de transitie betaalbaar houden.

Planning

In het voorjaar van 2019 zijn bouwstenen gepubliceerd van de drie sectoren, en tijdens drie inloopavonden besproken met inwoners, raadsleden en statenleden. In de zomer van 2019 zijn deze bouwstenen samengekomen in een eerste concept Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Deze bespraken we in het najaar met alle Zeeuwse partners, met gemeenteraden en Provinciale Staten, met het ministerie en met onze buurregio’s. Op 10 maart 2020 publiceerden we als eerste RES-regio de RES 1.0. Deze vormt dan als het ware de Zeeuwse invulling van het landelijk Klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws!

RES Zeeland tijdlijn - Zeeuws Energieakkoord