De Sociale Warmte Atlas Zeeland laat verschillende aspecten zien van de ‘sociale warmte’ in Zeeland. Naast technische en financiële aspecten is sociale warmte de derde cruciale pijler voor het slagen van de warmtetransitie. 

De Atlas is één van de vier hulpmiddelen die in het Traject Energieke Gemeenten zijn ontwikkeld om inwonerparticipatie in de warmtetransitie te stimuleren en te ondersteunen. De Atlas is bedoeld voor Zeeuwse gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen ondersteunen.

De Atlas helpt om:

  • relevante informatie over een wijk of dorp op tafel te krijgen: gegevens over inwoneraantallen, bevolkingsgroei, woningen, monumenten, huishoudens, opleidings- en inkomensniveaus, leefbaarheidssituatie, energiearmoede, kansrijke warmtealternatieven etc.;
  • te bepalen of een wijk of dorp vanuit sociaal oogpunt kansrijk is om vóór 2030 van het aardgas af te gaan, of juist niet;
  • communicatie en inwonerparticipatie in de warmtetransitie ‘op maat’ invulling te geven, zodat deze goed aansluiten op de inwoners in een wijk of dorp;
  • ‘sociale warmtebronnen’ per wijk of dorp te vinden en hen te benaderen voor meepraten, meedenken, meebeslissen, meedoen en samen doen, bijvoorbeeld voor de Wijkuitvoeringsplannen. Denk bij ‘sociale warmtebronnen’ aan dorps-, wijk- en stadsraden, lokale werkgroepen, energiecoöperaties, inwonerinitiatieven, VVE’s, verenigingen, scholen, kerkgenootschappen etc.;
  • Zeeuwse procesondersteuners te vinden en hen aan te schakelen om de warmtetransitie, of fasen of (participatie)stappen daarbinnen, mee te laten vormgeven en begeleiden.

De Atlas bestaat uit meerdere kaarten. De gegevens zijn verzameld uit openbare bronnen én door inventarisaties onder de Zeeuwse gemeenten en organisaties die samen met inwonersgroepen aan de energietransitie in Zeeland werken.

Kijk in de Atlas!

Ken je meer sociale warmtebronnen dan je in de Atlas ziet?

Meld ze hier!

Terug naar overzicht