De Sociale Warmte Atlas Zeeland bestaat uit meerdere kaarten, die verschillende aspecten laten zien van de sociale warmte in Zeeland.

Er zijn kaarten met:

  • Demografische en sociaal-economische gegevens per wijk en dorp: bevolkingsgroei, leefbaarheidssituatie, informatie over woningen, inkomensniveaus e.d.
  • Sociale warmtebronnen per wijk en dorp: dorps/wijk/stadsraden en -werkgroepen, energiecoöperaties, inwonerinitiatieven, verenigingen, scholen, kerkgenootschappen, VVE’s e.d.

De gegevens zijn verzameld uit openbare bronnen. En door een inventarisatie onder de Zeeuwse gemeenten en organisaties die samen met inwonercollectieven aan de energietransitie werken.

De Atlas is een tool die helpt om te bepalen welke wijken en dorpen vanuit sociaal oogpunt het meest kansrijk zijn om vóór 2030 van het aardgas af te gaan, en voor welke dat niet geldt.

De Atlas helpt ook om sociale warmtebronnen te vinden en hen te benaderen voor meedenken, meepraten en meedoen in de processen naar de Transitievisies Warmte. En later bij de ontwikkeling van Wijkuitvoeringsplannen.
 

Kijk in de Atlas!

Ken je meer sociale warmtebronnen dan je in de Atlas ziet?

Meld ze hier!

Terug naar overzicht