Filters

Aantal resultaten 74

Tool, aanpak of praktijkervaring

Aanpak Burgerparticipatie

Omschrijving

Burgerinitiatieven, Meedenken en Meedoen.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Aanpak Kadernotitie

Omschrijving

Een aanpak om een duurzame energiebalans te maken.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

ABCD-methode

Omschrijving

Ontwikkel energietransitie in je buurt op een beproefde manier.

Keuzewijzer

Participatiewijzer

Tool, aanpak of praktijkervaring

Afwegingskader Burgerparticipatie

Omschrijving

Beslisboom om bij een thema te kiezen voor wel of geen burgerparticipatie.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Bibliotheek Energietransitie LEO

Omschrijving

Achtergronddocumenten over energietransitie.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

BrainstormTools

Omschrijving

35 online brainstorm tools worden vergeleken.

Keuzewijzer

Brainstormtools

Tool, aanpak of praktijkervaring

Burgerbegroting

Omschrijving

Budget voor energiemaatregelen verdelen over initiatieven.

Keuzewijzer

Participatiewijzer

Tool, aanpak of praktijkervaring

Burgerberaad of G1000

Omschrijving

Gelote burgers doen voorstellen over een moeilijk beleidsthema.

Keuzewijzer

EnergieParticipatie

Tool, aanpak of praktijkervaring

Burgerpanel

Omschrijving

Een vaste groep inwoners geeft haar mening over o.a. kwaliteit van dienstverlening in een gemeente.

Keuzewijzer

Participatiewijzer

Tool, aanpak of praktijkervaring

Burgerparticipatie in de warmtetransitie

Omschrijving

Handelingsperspectieven uit vier pilotwijken.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Burgertop

Omschrijving

Burgers bepalen thema's en inhoud voor de komende jaren.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

BUURbook

Omschrijving

BUURbook verbindt bewoners en gemeenten online en offline.

Keuzewijzer

Keuzewijzer E-Tools

Tool, aanpak of praktijkervaring

Buurkracht

Omschrijving

In de buurkracht-app starten buren dagelijks nieuwe activiteiten.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Buurtwarmte

Omschrijving

Met je eigen begeleider werken aan nieuwe warmtevoorziening in je buurt
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Citizenlab

Omschrijving

Participatieplatform voor gemeenten en burgers.

Keuzewijzer

Keuzewijzer E-Tools

Tool, aanpak of praktijkervaring

Deliberative Poll

Omschrijving

Groepsgesprekken met voor- en napeiling.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Democratie in Actie

Omschrijving

Kennisbron voor raadsleden en statenleden.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Dialoogtafel

Omschrijving

Deel ervaringen, dromen en eerste stappen.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

DoeZaam

Omschrijving

Duurzaam DOEN kaartspel voor scholen en gezinnen, buurten.
 
 

Tool, aanpak of praktijkervaring

Energie Samen

Omschrijving

Landelijke koepel van energiecoöperaties en -collectieven.