Betrokken partijen
Beveland Wonen, L’Escaut, Woonstichting Hulst, Zeeuwland, Marsaki en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.
Beoogd resultaat
Inzicht in elektrisch verwarmen in de praktijk bij B-labelwoningen
Project locatie
Diverse locaties in Zeeland

Het doel

Met de proef wil men ontdekken of het mogelijk is om bestaande woningen comfortabel en betaalbaar te verwarmen met een elektrische verwarmingsinstallatie. Het uiteindelijke doel is om alle woningen van de corporaties te kunnen verwarmen met duurzaam opgewekte elektriciteit, of een andere duurzame energiebron. Zo kan men het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, minimaliseren en de CO2-uitstoot verminderen. 

Met de proef wil men ontdekken of het mogelijk is om bestaande woningen comfortabel en betaalbaar te verwarmen met een elektrische verwarmingsinstallatie.

Kennis beschikbaar stellen

Ondanks dat er verschillende technieken beschikbaar zijn om woningen all-electric te verwarmen, is er maar weinig praktijkervaring mee opgedaan in bestaande huurwoningen. En dat terwijl er alleen al in Zeeland ruim 43.000 sociale huurwoningen van het aardgas af moeten. De kennis die de Zeeuwse corporaties opdoen is daarom relevant voor de hele sociale huursector. De uitkomsten van het onderzoek zullen dan ook gedeeld worden met alle woningcorporaties in het land en beschikbaar gesteld worden voor particuliere eigenaren.

Heeft u vragen over de All-Electric proef?

Marsaki, Davy Commelin

Stuur een mail!

Heeft u vragen voor de corporatie?

Beveland Wonen, William Dircken

Stuur een Mail!