Betrokken partijen
Gemeente Middelburg, Erfgoed Zeeland
Beoogd resultaat
Energiezuinige monumenten
Project locatie
Gemeente Middelburg

Stap 1: Informeren en urgentiebesef geven

Middels gratis cursussen proberen we het urgentiebesef bij eigenaren te verhogen. Zij kunnen daarna vaak zelf aan de slag met quick wins. Daarnaast zijn er warmtescans van voorgevels gemaakt. Op deze beelden zijn ook de buurpanden te zien. Ook dit is soms een extra stimulans voor de eigenaar om tot actie over te gaan.

Stap 2: Energiescan/het duurzaam Monumentenpaspoort

Eigenaren weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Daar kan een energiescan uitkomst bieden. In Zeeland is daar het Monumentenpaspoort voor ontwikkeld. De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland - die onafhankelijk is en al veel monumentenpanden en hun eigenaren in de regio kent - komt hiervoor bij de eigenaar thuis. Naast advies over energiebesparing en verduurzaming krijgt men informatie over financiële regelingen en de nodige vergunningen. Bovendien bevat het Paspoort een technische onderbouwing met aandachtspunten voor de uitvoering. 

Samen komen ze tot een goed plan voor energiebesparing en verduurzaming: het duurzaam Monumentenpaspoort.

Stap 3 t/m 5: DuMo Coach

Uit onderzoek bleek dat eigenaren het ingewikkeld vonden hoe ze het moesten aanpakken. Wat zijn goede aannemers? Waar kan je het beste mee beginnen? Hoe werkt het met vergunningen? Daarom kan een monumenteneigenaar gebruik maken van een DuMo Coach. Deze coach is een door de gemeente ingehuurde architect die advies geeft over het maken van keuzes, opvragen van offertes, aanvragen van vergunningen en subsidies/financiering tot en met begeleiding en controle van de uitvoering. 

Een DuMo Coach adviseert de eigenaar bij het hele traject om te komen tot daadwerkelijke uitvoering van energiebesparende maatregelen aan zijn/haar monument.

 

Wilt u meer weten over het energiezuiniger maken van uw monumenten(pand)?
Neem dan contact op met Henk de Kunder van de gemeente Middelburg telefoon 0118-675283 of stuur een mail.

Stuur een mail!