Betrokken partijen
Clavis en Atriensis
Beoogd resultaat
vergroten kennis en gedrag energiebewust wonen
Project locatie
Terneuzen

Informatie en communicatie

Er zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals een nul-op-de-meter-brochure en een gebruikershandleiding van de technische installaties en een vraag- en antwoordlijst. Hierin zijn de basisprincipes van een NOM-woning uitgelegd en wordt informatie gegeven over “energiebundels” en de Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Bij de oplevering en sleuteluitreiking van de woning legt men de werking van de installaties uit (warmtepompen met warmterugwinning, zonnepanelen, slimme meters en mechanische balansventilatie). In de praktijk blijkt dat dit veel informatie in één keer is en dat schriftelijke communicatie moeilijk beklijft. Een mondelinge toelichting op een later moment door de Energiecoach biedt hiervoor een goede oplossing.

Doelstelling is om het energiebewustzijn van de huurders te vergroten, zowel voor het gedrag als voor de kennis van de installaties.

Huisbezoek Energiecoach

Twee maanden tot een half jaar na oplevering verzorgde een Energiecoach van Atriensis bij elke huurder een huisbezoek. Tijdens dit bezoek is aandacht voor gebruik van de installaties, vragen, EPV, wooncomfort en monitoring. Ook geeft men tijdens het gesprek tips voor een energiezuinig gebruik. Doelstelling van dit project is om het energiebewustzijn van de huurders te vergroten, zowel voor het bewonersgedrag als voor de kennis van de installaties.

Wilt u meer weten over dit project?
Ruben Karel

Stuur een mail!