Betrokken partijen
Provincie Zeeland, Zeeuwse burgerorganisaties, gemeenten en bedrijven
Beoogd resultaat
Zeeland energieneutraal in 2045
Project locatie
Penvoering en administratie zijn belegd bij energiecoƶperatie Zeeuwind, Vlissingen
Energiek Zeeland

Onafhankelijk en integraal advies

Woningeigenaren kennen de landelijke plannen om woningen te verduurzamen. Het ontbreekt hen echter aan onafhankelijk en integraal advies. Energiek Zeeland is een platform dat hen informeert. Op de website www.energiekzeeland.nl kan men zich oriƫnteren op de mogelijkheden voor de eigen woning en digitaal een afspraak maken voor een bezoek aan huis van een lokale woningambassadeur tegen lage kosten. Dat gesprek brengt de wensen van de bewoner en de kengetallen van het huis in beeld. De woningeigenaar krijgt een energetisch adviesplan, en kan van daaruit offertes aanvragen bij met name Zeeuwse duurzame koplopers in bouw en installatie.

Samen maken we Zeeland energieneutraal

Wilt u meer weten over Energiek Zeeland?

www.energiekzeeland.nl