Betrokken partijen
Zeeuwse gemeenten, Zeeuwse inwonersgroepen, Provincie Zeeland, ZeelandBruist, Energieambassadeur, Over Morgen en 10uur. In samenwerking met organisaties zoals Zeeuwind, ZMf, ZKF, ZVKK, de ZB, PNZ, KNHM, Marsaki en anderen.
Beoogd resultaat
Hulpmiddelen voor maatschappelijk gedragen Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen
Project locatie
Heel Zeeland

Vier hulpmiddelen voor participatie

In het Traject Energieke Gemeenten zijn vier hulpmiddelen voor participatie gemaakt. Deze helpen gemeenten én inwonersgroepen om (met andere partijen) samen te werken aan het maken en uitvoeren van de Wijkuitvoeringsplannen. En dus om samen de warmtetransitie in Zeeland te realiseren. Inwonersgroepen zijn bijvoorbeeld dorps-, wijk- en stadsraden, lokale werkgroepen, energiecoöperaties en andere inwonerinitiatieven.

De vier hulpmiddelen zijn: de Sociale Warmte Atlas Zeeland, de Participatie Toolkit, het Doe & Leer Lab en de Leidraad voor inwonerparticipatie in de warmtetransitie.

Hiermee hebben gemeenten, inwonersgroepen en organisaties die hen ondersteunen toegang tot tools, aanpakken, praktijkervaringen en praktische handvatten om inwonerparticipatie concreet en ‘op maat’ vorm te geven.

Dus: samen op weg naar een aardgasvrije toekomst!

Ben je benieuwd naar de vier hulpmiddelen?

Klik hieronder op 'Meer informatie'.

Heb je vragen over het Traject Energieke Gemeenten of de vier hulpmiddelen?

Mail dan naar duurzaam@schouwen-duiveland.nl en/of info@zeelandbruist.nu.

Meer informatie