Betrokken partijen
Zeeuws Energieakkoord en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
Beoogd resultaat
Park the Sun is onderdeel van de Zeeuwse klimaatstrategie. Hierin staan afspraken over de halvering van de CO2- uitstoot de komende tien jaar.
Project locatie
Zeeland

De Provincie Zeeland wil de ruimte van parkeerterreinen slim benutten door overdekt parkeren te combineren met het opwekken van energie met zonnepanelen. De tool laat zien welke terreinen geschikt zijn, hoeveel energie kan worden opgewekt en wat de investeringen en de terugverdientijd zijn. Hiermee krijgt de energietransitie in Zeeland een boost.

 

Quick scan voor eigen terrein

Parkeerterreinen zijn extra aantrekkelijk voor deze innovatie, omdat er steeds meer elektrische auto’s komen. Met Park the Sun kan elke parkeerterrein eigenaar zelf initiatief nemen. Denk aan een zorgcentrum, hotel of bedrijventerreinen. Op de website parkthesun.com kan iedereen een quick scan doen. Via de tool kan een heel gebied verkend worden, om vervolgens een parkeerlocatie te onderzoeken. Er wordt rekening gehouden met aanwezige bomen, gebouwen en andere obstakels die schaduw werpen. Van iedere solar carport is zichtbaar:

-          Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan;

-          Met welke financieringsconstructies of subsidies de business case interessant is;

-          Uit welke onderdelen de totale investering bestaat;

-          en wat de opbrengsten én de terugverdientijd zijn.

 

Solar carports in Nederland

In heel Nederland zijn er tot nu toe 25 gerealiseerde projecten. Sinds 2018 neemt het aantal solar carports toe. Interessante locaties zijn vooral overstaplocaties (P+R terreinen, hubs), recreatie en evenementen terreinen, kantoren en bedrijventerreinen. Meer informatie over Solar carports en de potentie hiervan is terug te vinden in het rapport De zonnige kant van parkeren’ van CE Delft en Merosch, uitgevoerd in opdracht van het RVO.

 

Zeeuwse Klimaatstrategie

Park the Sun is onderdeel van de Zeeuwse klimaatstrategie. Hierin staan afspraken over de halvering van de CO2- uitstoot de komende tien jaar. Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord en de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen hebben Park the Sun mogelijk gemaakt.

Lees hier meer informatie over Park the Sun: www.parkthesun.com/zeeland