Betrokken partijen
De dertien Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Stedin, Provincie Zeeland, Adviesbureau Over Morgen
Beoogd resultaat
10.000 (semi-) publieke laadpunten in Zeeland in 2030
Project locatie
Heel Zeeland
Factsheet EV Zeeland

Strategie

De dertien Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Stedin, Provincie en adviesbureau Over Morgen maken samen een strategisch plan. Zodat het plaatsen van palen sneller gaat. Om een laadpaal te plaatsen in de openbare ruimte, is een verkeersbesluit door de gemeente nodig. Als dat per paal gebeurt, duurt dat lang. Door samen te werken aan een laadpalen plankaart, kunnen de gemeenten in één keer een verkeersbesluit nemen. Dat versnelt de aanvraagprocedure en exploitatie.

 

Prognose aantal elektrische voortuigen

Gebruiker 2020 2030 2050
Bewoner 2.962 11.305 30.948
Forenzen 511 1.966 5.398
Bezoekers 1.935 7.596 20.170
Totaal 5.408 20.867 56.516

Locaties

Adviesbureau Over Morgen stelde begin 2019 prognosekaarten openbare laadinfrastructuur op. Deze geven inzicht in waar openbare laadinfrastructuur per gemeente nodig is mét een onderbouwing (data). En een Roadmap waarin de stappen staan richting het jaar 2025-2030 om aan deze laadbehoefte van personenauto’s te kunnen voldoen.

 

In 2030 zijn in Zeeland 10.000 openbare laadpalen nodig. Dit betekent dat er bijna 1000 laadpalen per jaar bij moeten komen, oftewel 20 per week!
 

Prognose

De prognosekaarten en de Roadmap geven inzicht in de opgave per gemeente en leggen de basis voor beleid om deze openbare laadinfrastructuur te realiseren. De prognosekaarten en de Roadmap zijn in samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschap en Stedin opgesteld en zijn al ter beschikking gesteld aan de gemeenten.

Plankaarten

Elke gemeente stelt een eigen laadpaal plankaart op. Deze kaarten geven inzicht in de laadlocaties. Dit op basis van de groeiprognose elektrisch rijden per gemeente. Deze kaarten maken het mogelijk om in nauwe samenwerking met de netbeheerder, een laadnetwerk uit te rollen. Dit geldt voor zowel ‘gewone’ laadinfrastructuur als snelladers. Deze aanpak stuurt op het verkorten van de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces bij gemeente. En maakt strategisch plaatsen mogelijk. Voor bijvoorbeeld bezoekerslocaties die veel toeristen trekken.

Klimaatakkoord

Niet alleen de Zeeuwse RES stuurt op voldoende laadinfrastructuur in Zeeland. In het Klimaatakkoord staat dat de Rijksoverheid maatregelen neemt om elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren. De Nationale Agenda Laadinfra van de RVO stuurt hierop. Hierin staat dat marktpartijen, gemeenten, provincies en Rijksoverheid samen verantwoordelijk zijn voor de uitrol van de (snel)laadinfrastructuur. Door samen op te treden creëren we een laadinfrastructuurmarkt waar marktpartijen en EV-rijders het meest baat bij hebben.

Mail ons