Betrokken partijen
Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur; Nationale agenda laadinfrastructuur; Elaad.nl; Overmorgen; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; PARKnCHARGE; Gemeente Middelburg; Provincie Zeeland
Beoogd resultaat
Voorzien in de toenemende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische auto’s; tegemoetkomen aan energie en klimaatambitie
Project locatie
Oude Veerseweg Middelburg
laadplein met V2G laadpalen

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn, dus op waterstof of elektriciteit rijden. Hiervoor is er behoefte aan 1,7 miljoen oplaadpunten.

Proeftuin Slimme Laadpleinen

Het aanleggen van laadpleinen is een manier om snel en efficiënt in de toenemende vraag naar elektrische oplaadpunten te voorzien. Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen realiseren 19 gemeenten in Nederland laadpleinen. Het laadplein Oude Veerseweg in Middelburg is zo’n slim laadplein, voorzien van 6 V2G-laadpalen met in totaal 12 laadpunten en de mogelijkheid tot uitbreiden.

Het laadplein gebruikt V2G-laadpalen ofwel ‘Vehicle to Grid’ palen; laadpalen waarmee je elektrische auto’s kunt opladen en die ook kunnen terug leveren aan het elektriciteitsnet. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld bij pieksituaties de belasting van het elektriciteitsnet te verminderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit project gesubsidieerd met als doel dat de techniek van de laadpleinen verder te ontwikkelen en dat de laadpleinen aantrekkelijk worden gemaakt voor gebruikers en marktpartijen. Vandaar de benaming proeftuin.

Kennisdeling is een belangrijke pijler van de proeftuin. De deelnemende gemeenten leren van elkaar door opgedane kennis openbaar te maken via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren.

Locatiekeuze

De locatie Oude Veerseweg is gekozen vanwege de verdere ontwikkeling van een mobiliteitshub. Dit parkeerterrein met ruim 200 parkeerplaatsen ligt aan de rand van de stad. Dicht bij het regionale verkeersnet, maar ook dicht bij de binnenstad. In combinatie met de zogenoemde Cycle Hub voor het gebruik van fietsen is dit de ideale plaats voor een slim laadplein. De provincie Zeeland heeft actief meegewerkt aan het uitdenken van het concept.

De aanwezigheid van een parkeerplaats maakte realisatie van het slimme laadplein eenvoudig. In het kader van het Europees project MOVE is de capaciteit van het parkeerterrein verder uitgebreid. Mocht de behoefte aan oplaadplekken groeien, dan kan het aantal laadpalen op deze plek worden uitgebreid.

Wat doet dit voor de stad?

Op basis van groeiprognoses van elektrische auto’s en dus laadinfra voor Zeeland moeten tot 2025 aan de noordkant van het Kanaal door Walcheren in Middelburg zo’n 150 laadpunten worden gerealiseerd. Hiervan is een groot deel in de binnenstad. Omwille van het stadsbeeld in de historische binnenstad (beperken hoeveelheid laadpalen) en de combinatie met deze cycle hub en de verdere ontwikkeling van deze locatie als mobiliteitshub is een laadplein op deze locatie gewenst.

Heeft dit ook een toeristische functie?

Voor toeristische bezoekers van Middelburg is het gewenst dat zij gemakkelijk hun elektrische auto kunnen opladen. Omdat we in Zeeland veel te maken hebben met piekbezoek (in de zomer, op bepaalde uren) die in de toekomst meer en meer met een elektrische auto komen, is het ook voor de provincie Zeeland en de netbeheerder Stedin een belangrijke pilot.

Het slim laden voor deze bezoekers is belangrijk om lange rijen bij de snelladers te voorkomen. Voor deze gasten kunnen we een hoge laadzekerheid bieden zonder het netwerk zwaar te belasten en wordt een te grote druk op de laadinfra voor de inwoners voorkomen.

Met de verdere ontwikkeling van een mobiliteitshub op dit laadplein, wordt de stimulering van elektrische deelauto’s en deelfietsen afgestemd, zodat het laadplein ondersteuning biedt aan de parkeerdruk vermindering in het centrum van Middelburg en zo onnodige voortuigbewegingen worden voorkomen.

Wat maakt dit laadplein slim?

Het laadplein heeft verschillende slimme elementen.

1. V2G ready
Om voorbereid te zijn op de toekomst staan op dit laadplein laadpalen die V2G ready zijn. Auto’s die ondersteund zijn met V2G laden kunnen niet alleen opladen, maar ook terug leveren aan het netwerk. De gemeente kan met de samenwerkende partners en de netbeheer kennis en ervaring opdoen met V2G laden en de effecten hiervan op het net.

 2.Differentiatie in laadsnelheden en tarieven

Deze laadpalen bieden verschillende laadsnelheden met bijbehorende laadtarieven. Smooth laadpunten zijn geschikt wanneer mensen langer de tijd hebben om hun auto op te laden. Bijvoorbeeld tijdens een werkdag of gedurende de nacht. Hier kan voordelig worden geladen tegen € 0,25 per kWh en € 0,25 per uur. Op een Power oplaadpunt wordt tot 3 keer meer vermogen geboden, wat meer geschikt is voor een korte verblijftijd. Op deze laadpunten betalen gebruikers € 0,30 per kWh en € 0,50 per uur. Het gebruik van de capaciteit van het elektriciteitsnet is dan optimaal. Daarnaast bedient het laadplein elektrische rijders optimaal met voldoende laadpunten en een passende laadsnelheid.

 3. Connectietarief

Naast een tarief voor het laden, betalen elektrische rijders ook een tarief per uur. Het berekenen van een tijdstarief motiveert gebruikers een laadpunt niet onnodig bezet te houden. Dit vergroot de laadzekerheid en een efficiënt gebruik van de laadpalen, watde laadtarieven per kWh laag.

 4. Social Charging

Het aansluiten van de de laadpalen op het Social Charging Platform om de bestaande laadpalen optimaal te benutten. Met de Social Charging applicatie delen gebruikers al dan niet anoniem via de app of een laadpunt vrijkomt en kunnen gebruikers voorstellen om van parkeerplek te ruilen. Een zeer slimme en waardevolle oplossing dat met name interessant is voor gebruikers van een elektrische auto.