Betrokken partijen
Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur; Nationale agenda laadinfrastructuur; Elaad.nl; Overmorgen; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; PARKnCHARGE; Gemeente Middelburg; Provincie Zeeland
Beoogd resultaat
Voorzien in de toenemende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische auto’s; tegemoetkomen aan energie en klimaatambitie
Project locatie
Oude Veerseweg Middelburg
laadplein met V2G laadpalen

Klimaatdoelstellingen

De Nederlandse politiek heeft als doel vastgesteld dat we in 2030 bijna de helft (49%) minder uitlaatgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Omdat het parkeerterrein geschikt is voor het laden van elektrische auto’s die niets uitstoten, draagt Middelburg bij aan de klimaatdoelstellingen.

Proeftuin Slimme Laadpleinen

De ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’ is een project waaraan 19 gemeenten deelnemen. In dit project delen zij hun kennis, zodat alle gemeenten van Nederland hiervan kunnen leren. Vandaar de naam proeftuin. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft subsidie voor de aanleg van slimme laadpleinen om de techniek hiervan verder te ontwikkelen. Het laadplein Oude Veerseweg in Middelburg is zo’n slim laadplein.

Een slim laadplein is laden op maat

Op het slimme laadplein staan laadpalen waarmee je niet alleen elektrische auto’s kunt opladen, maar die ook kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Hier kun je zelf voor kiezen. Het is een soort ‘laden op maat’. Met de app kun je zien of je auto volgeladen is en of een laadpunt vrijkomt.

Locatiekeuze Oude Veerseweg

Het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg is als slim laadplein gekozen, omdat hier ruimte is voor het ontwikkelen van een verdeelpunt voor reisverkeer. Dit wordt een mobiliteitshub genoemd. Dit is een plein waar je kunt parkeren om verder te reizen met een (deel)fiets, (deel)auto of het openbaar vervoer. Het parkeerterrein ligt aan de rand van de stad. Dicht bij regionale wegen, maar ook dicht bij de binnenstad. Het is daarom een ideale plaats voor een slim laadplein met een mobiliteitshub naast de al bestaande cyclehub voor fietsgebruikers.

Uitkomst

Een slim laadplein is voor inwoners, woon-werkverkeer en bezoekers van de stad belangrijk, omdat de vraag naar elektrische laadpunten stijgt. Het plein biedt een hoge laadzekerheid en voorkomt lange rijen bij de snelladers. Het elektriciteitsnetwerk wordt niet zwaar belast, waardoor huishoudens hiervan geen last hebben. Het laadplein samen met de mobiliteitshub vermindert de parkeerdruk in het centrum van Middelburg. Dit voorkomt onnodig verkeer, waardoor je minder uitlaadgassen uitstoot. Dit is goed voor het milieu en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

 

Lees ook het nieuwsbericht van de gemeente Middelburg: Opening slim laadplein Oude Veerseweg | Gemeente Middelburg