Betrokken partijen
Bouwend Zeeland, HZ, Impuls Zeeland, Techniek Nederland
Beoogd resultaat
Meer kennis over energiebesparing
Project locatie
Heel Zeeland
install wp

Bij de tijd

De bij Techniek Nederland en Bouwend Zeeland aangesloten aannemers en installateurs houden zich met trainingen op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent energiebesparende maatregelen. Hiervoor is een aantal modules samengesteld, die niet alleen ingaan op de vakinhoudelijke/technische kant, maar ook op het gebied van marketing, subsidies en samenwerking. De eerste modules zijn geweest, met focus op de zogenaamde geen-spijt-maatregelen: energiebesparende toepassingen in de praktijk die relatief eenvoudig en snel zijn uit te voeren, zoals diverse mogelijkheden voor isolatie en CV-optimalisatie.

Op deze manier kunnen Zeeuwse bedrijven enorm veel van elkaar leren en zorgen voor goed advies over energiebesparing.

Voordelen

Deze trainingen vinden plaats op diverse plekken plaats. Zo bezoekt men samen locaties waar energiebesparing reeds is toegepast. Op deze manier kunnen de bedrijven enorm veel van elkaar leren. Een ander groot voordeel van deze extra scholing is dat de bedrijven daarmee eenduidige adviezen kunnen geven aan particuliere eigenaren van bestaande woningen. En daarmee energiebesparing bij bestaande woningen een flinke boost kunnen geven.

Wilt u meer weten over deze trainingen?

Stuur een mail naar Johan Hoffman, Impuls Zeeland