Betrokken partijen
Provincie Zeeland, Smart Delta Resources
Beoogd resultaat
Inzicht in kansen restwarmte
Project locatie
Schelde-Delta regio
Sloehaven

Restwarmte heeft potentie

Het toepassen van restwarmte van de industrie op de gebouwde omgeving heeft veel potentie. Het is alleen niet eenvoudig; zaken als organisatie, infrastructuur en financiering maken het een complex vraagstuk. Om vaart te brengen in kansrijke projecten werkt Provincie Zeeland met een energiemakelaar die vraag en aanbod bij elkaar brengt. De Provincie doet dit samen met de regio’s West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Brabant. Deze interregionale samenwerking geeft de mogelijkheid om kennis te vergaren, te delen en te verspreiden. En om werk te maken van het benutten van industriële restwarmte in de gebouwde omgeving.

Sloewarmte

Een voorbeeld van een succesvol warmtesysteem is Sloewarmte, ontstaan vanuit een samenwerking tussen Zeeland Refinery, Gemeente Borsele en Provincie Zeeland. Restwarmte afkomstig van Zeeland Refinery kan dankzij dit systeem opnieuw gebruikt worden door COVRA en Martens Cleaning. Deze restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot. Vanuit de bestaande situatie bij Sloewarmte kijkt men naar de mogelijkheden om het warmtesysteem verder uit te breiden op het gebied van de Gemeente Borsele. Gezien de beschikbare hoeveelheid restwarmte is het wellicht mogelijk om het gebied nog verder uit te breiden, naar bijvoorbeeld Zuid-Beveland en Walcheren.

Dit draagt potentieel bij aan een flinke CO2-reductie in de energievoorziening van huishoudens, publieke gebouwen en bedrijven.

Warmtenet Kanaalzone Gent-Terneuzen

De Kanaalzone Gent-Terneuzen blijkt aan de hand van studies een potentieel geschikte regio voor het gebruik van restwarmte. Er is veel warmte beschikbaar en de grensoverschrijdende haven van North Sea Port biedt kansen voor een zogenaamde warmte backbone. Inwoners van het gebied kunnen mogelijk profiteren van de overtollige restwarmte van grote industriële bedrijven in de directe omgeving.

Haalbaarheidsonderzoek

Om een goed beeld te krijgen wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door QuoMare, ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) en Siemens. De doelstelling van dit onderzoek is vaststellen of een warmtevoorziening op basis van laagwaardige industriële restwarmte technisch en economisch haalbaar kan zijn voor (een deel van) de gebouwde omgeving rondom de Kanaalzone Terneuzen-Gent. Door benutting van restwarmte in de gebouwde omgeving is verwarming middels aardgas niet meer nodig. Dit draagt potentieel bij aan een flinke CO2-reductie in de energievoorziening van huishoudens, publieke gebouwen en bedrijventerreinen.

Als het mogelijk blijkt om de grote hoeveelheid lage temperatuur restwarmte van nut te laten zijn voor de verwarming van de gebouwde omgeving, dan is dat een grote doorbraak voor Zeeland en Vlaanderen.

Innovatief, duurzaam en stimulans voor de economie

Het innovatieve deel van dit onderzoek is het toepassen van lage temperatuur restwarmte uit de procesindustrie. Lage temperatuur restwarmte (circa 40° tot 80°C) uit de industrie kan veelal niet meer worden ingezet in het eigen industriële productieproces. Als het mogelijk blijkt om de grote hoeveelheid lage temperatuur restwarmte van nut te laten zijn voor de verwarming van de gebouwde omgeving, dan is dat een grote doorbraak voor Zeeland en Vlaanderen. Met de realisatie van warmtenetten gebaseerd op restwarmte kunnen bedrijven ook een stevige bijdrage leveren aan een duurzame economische gebiedsontwikkeling. Het leidt verder tot een verbetering van het vestigingsklimaat voor zowel bewoners als bedrijven.

Bijzondere samenwerking

Bijzonder aan dit startproject is de samenwerking met inwoners, grote procesindustrieën – Dow (chemie), Cargill (food) en Arcelor Mittal (staal) - in de grensoverschrijdende Kanaalzone, de gemeente Terneuzen, de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, met Smart Delta Resources als kennispartner en met landelijk kennisinstituut ISPT. Het onderzoek wordt mede ondersteund door het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’.

 

Wilt u meer weten over deze startprojecten? 

Neem contact op met Martin Wissekerke, Provincie Zeeland

Stuur een mail!