Betrokken partijen
Gemeente Borsele en vele partners
Beoogd resultaat
routekaart 4-8 energieneutrale dorpen
Project locatie
Gemeente Borsele

RHEDCOOP, vol energie aan de slag!

We doen dit binnen het Europese project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties), samen met 11 Vlaamse en Nederlandse partners en Zeeuwind. Binnen RHEDCOOP wordt onderzocht of (burger)coöperaties energiediensten kunnen leveren, bijvoorbeeld voor isolatie of zonnepanelen. De gebouweigenaar, -gebruiker of bewoner wordt hierbij volledig ontzorgd en de investering betaalt zichzelf op termijn terug door de energiebesparing en/of de opbrengsten van duurzame energieopwekking. We spreken dan over ESCo’s (Energie Service Companies). In Borsele onderzoeken we of ESCo’s onderdeel uit kunnen maken van de routekaarten om uiteindelijk in 2045 energieneutraal te zijn.

 Contact: N. Heerkens

Stuur een mail!