Betrokken partijen
Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, ZeelandBruist, Bureau Over Morgen, Energieambassadeur. In samenwerking met partijen die met inwonerparticipatie actief zijn, zoals Zeeuwind, ZMf, ZKF, ZVKK, ZB en anderen.
Beoogd resultaat
Maatschappelijk gedragen Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen
Project locatie
Heel Zeeland

De Zeeuwse gemeenten vervullen een regierol om de gebouwde omgeving ‘straks’ van duurzame warmte te voorzien. Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) hebben. Deze visie geeft aan welke wijk of dorp vóór dan wel ná 2030 van het aardgas afgaat en welke duurzame warmtevoorziening het meest kansrijk is.

Plan van Aanpak Transitievisie Warmte
De Zeeuwse gemeenten werken gezamenlijk aan een plan van aanpak voor de Transitievisie warmte, die eind 2021 gereed moet zijn. Het traject Energieke Gemeenten ondersteunt gemeenten in dit proces, zodat inwonerscollectieven goed kunnen meedenken bij de ontwikkeling van de plannen. 

Realisatie Participatief inrichten TVW-processen
Energieke Gemeenten ontwikkelt daarvoor een Sociale Warmte Atlas, een Participatie-Toolkit, een Doe&LeerLab en voorziet in bijeenkomsten en communicatie. Hiermee krijgen de gemeenten beschikking over tools, kennis én praktijkervaring om inwoners bij hun Transitievisie Warmte en later hun Wijkuitvoeringsplannen te betrekken.

Door publicatie van producten en uitkomsten op de RES-website én door de samenwerking met partijen die met inwonerparticipatie actief zijn, profiteren ook inwonerscollectieven van dit traject.

 

Heb je vragen over het traject?
Neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen.

Naam Werkzaam bij E-mail  
Baukje Bruinsma Gemeente Schouwen-Duiveland Baukje.Bruinsma@schouwen-duiveland.nl  
Sonja Nossent ZeelandBruist sonjanossent@zeelandbruist.nu