Zeeuws Energieakkoord

De Regionale energiestrategie (RES) is het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk klimaatakkoord: Parijs op zijn Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen.

Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord stuurt het maken van de RES aan. Voor het opstellen van de RES zijn vijf sectortafels actief: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. De tafels stellen in de Regionale Energiestrategie (RES) concrete doelen vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. Dat doen ze voor de lange en korte termijn. Niet alles kan immers in één keer worden omgezet naar duurzame energievormen.

Aan de tafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. In de zomer van 2019 komen alle doelen van de vijf sectoren samen in een concept Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Die gaat naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord: Parijs op zijn Zeeuws. Doel is dat er tenminste een jaar na ondertekening van het landelijke Klimaatakkoord een RES in Zeeland wordt vastgesteld door alle overheden en partners.

Schematisch ziet onze planning er als volgt uit:
(het opstellen van de RES is de groene lijn in het schema)