Zeeuws Energieakkoord

Een regionale energiestrategie is opgebouwd uit verschillende thema’s en sectoren. Bij de energietransitie komt heel veel kijken: ruimtelijke inpassing van duurzame energie, opslag en transport van elektriciteit, toepassing van waterstof, scenariostudies over de energievoorziening van de toekomst, bewonersparticipatie, buisleidingen voor industri√ęle gassen enzovoorts. De Zeeuwse concept-RES is daarom geschreven door verschillende partijen die verstand van zaken hebben, en is opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen vindt u hier:

Let op: deze bouwstenen vormen input voor politieke discussie en hebben de conceptstatus  totdat de Zeeuwse overheden (raden, staten en AV) de RES definitief hebben vastgesteld.

Windpark Krammer