Een energiestrategie is per definitie een dynamisch document. De RES 1.0 is tot stand gekomen met de kennis die we op dat moment hadden. Technische, maatschappelijke, ecologische, economische en politieke ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de uitvoering van de RES-doelen. Om hier goed mee om te gaan, zullen we de RES iedere twee jaar herijken. Op 1 maart 2023 zal de RES 2.0 worden opgeleverd. Dit is ook landelijk afgesproken. De aanpak en planning hiervoor is als volgt: 

Q3-Q4 2021 

  • Aanwijzen verantwoordelijk kernteamlid 

  • Ontwikkeling plan van aanpak RES 2.0 

  • Start proces met brede inspiratiebijeenkomst oktober 2021 

  • Enquête onder RES-deelnemers over waar men tegenaan loopt 

Q1 2022 

 

  • Beslissing in stuurgroep over opbouw RES 2.0 in januari 2022 

  • Start schrijfproces, middels sectortafels 

Q3 2022 

 

  • Eerste ruwe versie RES 2.0 gereed 

  • Participatieproces (volksvertegenwoordiging, jongeren, bewoners) 

Q1 2023 
  • Aanbieding RES 2.0 aan stuurgroep 

  • Vaststelling RES 2.0 door volksvertegenwoordigers (1 maart)