Regionale Structuur Warmte Zeeland

In Zeeland streven we naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening voor alle woningen en bedrijven. Deze overgang van aardgas naar andere warmtesystemen gebeurt op regionaal niveau in de Regionale Structuur Warmte (RSW).

De Regionale Energiestrategie (RES) van Zeeland is een strategie hoe de regio Zeeland invulling geeft aan de Nederlandse en internationale klimaatafspraken. Binnen de RES gaat de RSW over het warmtevraagstuk. 

 

Meer over de RSW Zeeland

We hebben een storymap ontwikkeld, een interactieve weergave van de Regionale Structuur Warmte (RSW) waarin de belangrijkste afspraken en adviezen aan bod komen en de vraag naar en het aanbod van warmte. Hierin zijn interactieve kaarten waar je de situatie voor je eigen gemeente kan bekijken. Klik hiervoor op de storymap van RSW Zeeland.

Storymap RSW Zeeland