Windmolens

Bestuurlijke overeenkomst• Dit uitvoeringsplan is de uitwerking van de RES 1.0 die in 2020 is vastgesteld door de Zeeuwse overheden. De RES1.0 bevat de beleidskaders voorde uitvoering en is in feite de gezamenlijke bestuursopdracht.• Dit uitvoeringsplan biedt een kader en overeenkomst waarin zowel de bestuurlijke afspraken over de opgaven waaraan gewerkt wordt, als de inzet van de verantwoordelijke en betrokkenpartijen, vastgelegd worden.• Door het vaststellen van het uitvoeringsplan door de lokale Zeeuwse overheden (Provincie,13 gemeenten, WaterschapScheldestromen en Enduris)gaan deze partijen een verbinten is aan waardoor de uitvoering van de RES geborgd wordt. De betrokken Zeeuwse overheden verbinden zich aan de te leveren inspanningen en middelen om dein de RES 1.0 gemaakte afspraken te realiseren.

Downloads

Regionale Energiestrategie Zeeland, versie 1.0

 

Op 29 oktober 2020 heeft het digitale RES Stakeholderevent: "Van RES 1.0 naar uitvoering" plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over de RES 1.0 en het uitvoeringsprogramma. Wat zijn de versnellers en belemmeringen om de prioriteiten per sectortafel in de praktijk te brengen en welke kansen zien we over het hoofd? 

Hierbij delen we onderstaand het programma en de presentaties van de break-outs GO en ELEK. De bijbehorende video's zijn beschikbaar via het YouTube kanaal van het Zeeuws Energieakkoord: https://www.youtube.com/channel/UC03Oz7JHJ2gGAjP5iOBa5NA/ 

Veel dank voor jullie betrokkenheid en aanwezigheid!

Programma

10.00-11.00 Plenaire sessie
11.00-12.00 Break-out sessies Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Elektriciteit

Op deze pagina kun je binnenkort informatie downloaden over duurzame oplossingen voor je huis. Doe mee en verduurzaam je woning en draag bij aan een goed klimaat.

Wanneer je investeert in een woning door nieuwbouw, renovatie, verbouwing of het vervangen van apparatuur verdiep je dan in duurzame en energiezuinige alternatieven om de CO2-uitstoot te verlagen. Goed voor het klimaat en uiteindelijk voor de portemonnee.  

Inductie

Overweeg bij het vernieuwen van keuken of apparatuur elektrisch koken op inductie.

Een inductiekookplaat is een duurzaam alternatief voor koken op gas en is makkelijk, veilig, energiezuinig en schoon in gebruik.

Wil je meer informatie over inductie? Download dan de factsheet ‘Inductie’

Waterzijdig inregelen

Een goed afgestelde verwarmingsinstallatie die in balans is, verwarmt je huis comfortabel warm en bespaart energie.

Meer informatie vind je in de onderstaande factsheet 'Waterzijdig Inregelen".

 

In Zeeland werken we samen aan de energietransitie en de opgave om in 2050 aardgasvrij te zijn. In dit evenement staan de ontwikkelingen, de kansen en de uitdagingen rond de programma's Gebouwde Omgeving en Elektriciteit centraal.  De presentaties van de deelsessies kun je downloaden. 

Op donderdagmiddag 8 juni organiseerden we de themamiddag ‘RES in uitvoering in de Gebouwde Omgeving’ om Zeeuwse ambtenaren en belangenorganisaties bij te praten over de uitvoering van de energietransitie rond het programma Gebouwde Omgeving van de Regionale Energiestrategie in Zeeland. Met het doel deelnemers te inspireren en te laten zien hoe we gemeenten kunnen ondersteunen bij hun duurzaamheidsopgave.

Dossiers

Een wijk van goed geisoleerde huizen met daken van zonnepanelen. Daarvoor is een bron voor aquathermie zichtbaar.

Aquathermie

Aquathermie bestaat uit de woorden ‘aqua’ en ‘thermie’. Aqua betekent ‘water’, thermie staat voor ‘warmte energie’. Samen betekent het ‘energie uit water’...

Lees meer over Aquathermie
Placeholder - Zeeuws Energieakkoord

Biomassa

Biomassa is een verzameling van biologisch of organisch afval zoals hout, groente- en fruitresten of speciale gewassen. Energie opwekken uit organisch materiaal...

Lees meer over Biomassa
Kerncentrale Borssele - Zeeuws Energieakkoord

Kernenergie

In Zeeland is momenteel in Borssele een kerncentrale actief van EPZ. Deze centrale levert jaarlijks zo’n 13 PJ aan elektriciteit (3,6 TWh), zonder CO2-uitstoot...

Lees meer over Kernenergie
Warmtenet - Zeeuws Energieakkoord

Warmtenetten

Warmtenetten zijn netwerken van buizen onder de grond waar water doorheen stroomt. Het warme water in deze warmtenetten verwarmt woningen, flats en/of...

Lees meer over Warmtenetten
Dow Terneuzen fabriek

Waterstof

Waterstof is een veelzijdige energiedrager en kan een belangrijk onderdeel zijn van de energietransitie.

Lees meer over Waterstof

Nieuwsbrieven archief

Over de RES

Wie zijn wij, waar werken wij aan en hoe doen we dat?

Lees meer over Over de RES
Nieuws

Hier leest u de laatste ontwikkelingen

Lees meer over Nieuws