Versnelling aanpak

Waar nodig wordt de Regionale Energiestrategie (RES) elke 2 jaar aangepast. Het grootste deel van de Zeeuwse RES 1.0 is nog actueel. Maar de wereld is in de tussentijd in rap tempo veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de schaarste op het elektriciteitsnetwerk. En de sterk stijgende gasprijzen. Dit vraagt om een versnelling in de aanpak van de energietransitie. Daarom passen we dit jaar een aantal onderdelen van de RES 1.0 aan. In de RES 2.0 is er meer aandacht voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak en de Zeeuws brede samenwerking. Naar verwachting wordt de RES 2.0 eind 2023 door de volksvertegenwoordigers vastgesteld.

Participatie en samenwerking

De Regionale Energiestrategie heeft grote invloed op onze Zeeuwse leefomgeving. Daarom vinden we het belangrijk inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nauw te betrekken bij de ontwikkeling van de RES. Vragen als, hoe is de impact op de leefomgeving en blijft het voor iedereen betaalbaar? En hoe sluiten overheden aan op initiatieven die inwoners zelf starten? De RES vraagt om een continue dialoog en een vernieuwende manier van samenwerken tussen overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en energiecoöperaties.

Energiedialoog RES 2.0

Bij de ontwikkeling van de RES 2.0 krijgen verschillende groepen mensen in Zeeland de mogelijkheid om te participeren. Dit gebeurt op diverse manieren. Tijdens de Energiedialoog RES 2.0 in september 2022 spraken we met ruim 100 mensen over hoe we de energietransitie in Zeeland verder willen voortzetten. Dit deden we onder andere via themasessies op een stakeholdersmarkt, een werksessie met bestuurders en volksvertegenwoordigers, een onderzoek onder inwoners en een denktanksessie met jongeren. In het najaar gaan we opnieuw met verschillende groepen mensen in gesprek over het eerste concept van de RES 2.0. 

Zeeuws brede participatieaanpak

In de RES 2.0 wordt ook een Zeeuws brede participatieaanpak opgenomen. Hierin staan uitgangspunten die richting geven aan energiegerelateerde participatietrajecten in Zeeland. Deze aanpak helpt bij het organiseren van participatie in energiebeleid en bij de uitvoering van energieprojecten. De participatieaanpak kwam samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, provincie, waterschap, bedrijven en onderwijs tot stand.