Zeeuws Energieakkoord

De sectortafel Elektriciteit bestaat uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening in Zeeland.

Opdracht en planning

De opdracht voor de sectortafel Elektriciteit bestaat vooral uit het zorgen voor voldoende duurzame elektriciteit. Een ruimtelijke visie is nodig voor duurzame energieopwekking voor heel Zeeland. De energie-infrastructuur moet daarop worden aangepast. Deze tafel schrijft een strategie en uitvoering voor 2030 en 2050 om deze transitie mogelijk te maken. De opdracht waarmee de tafels Elektriciteit aan de slag is gegaan, kunt u hier downloaden. Om de opdracht uit te voeren, is de hoofdtafel Elektriciteit ingedeeld in drie subtafels. Dit zijn:

  • Infra en Flex
  • Zon- en windenergie
  • Energie uit water