Zeeuws Energieakkoord

De sectortafel Gebouwde omgeving bestaat uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven, die in staat zijn een concrete bijdrage te leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving te behalen. De tafel staat onder leiding van voorzitter Carola Helmendach. Zij is werkzaam voor Impuls Zeeland en een echte professional op het gebied van energietransitie en gebouwde omgeving.

Deelnemers

– Gemeenten
Provincie Zeeland
Enduris
Waterschap Scheldestromen
Impuls Zeeland
– Woningcorporaties
Unie van Elektrotechnische ondernemers en Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven (UNETO-VNI)
Bouwend Zeeland
Rijkswaterstaat
Zeeuwind
Zeeuwse Milieufederatie (ZMF)
Vereniging van Eigenaars
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
– Onderwijs (Hogeschool Zeeland, Scalda, University College Roosevelt)
Zorgvastgoed
Monumentenzorg
– Bedrijventerreinen, -verenigingen
– Recreatieondernemers
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON)
– Vastgoedontwikkeling
– Bouw- en installatiebedrijven
– Bewoners/ambassadeurs

Opdracht en planning

De partners werken een strategie uit voor de CO2 doelen van 2030 en 2050. Deze is onderdeel van de Zeeuwse energiestrategie in het landelijk Klimaatakkoord. De subtafels onderzoeken kansen en mogelijkheden voor een duurzame (aardgasvrije) verwarming en het goed isoleren van woningen en gebouwen in Zeeland. Er komt een kansenkaart; een overzicht van alle Zeeuwse wijken met energiebehoeften, mogelijkheden en maatregelen voor duurzame warmte. Zodat scenario’s en opties in beeld komen om de juiste keuzen te kunnen maken om de CO2-doelen voor de Gebouwde omgeving te behalen. De sectortafel Gebouwde Omgeving bestaat uit vijf subtafels:

  • Sociale woningbouw
  • Particuliere woningbouw
  • Publiek vastgoed
  • Commercieel vastgoed
  • Recreatievastgoed.