Zeeuws Energieakkoord

De sectortafel Mobiliteit bestaat uit één hoofdtafel. De leden van deze tafel werken aan de volgende thema’s: Duurzame energiedragers, Stimuleren elektrisch (personen) vervoer, Verduurzaming logistiek en Verduurzaming personenmobiliteit. Deze sectortafel bestaat uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de mobiliteitssector te behalen. De tafel staat onder leiding van voorzitter Erwin Salemink (van nv Economische Impuls Zeeland).

Deelnemers

Enduris
Provincie Zeeland
Rijkswaterstaat
Waterschap Scheldestromen
– Gemeenten
– Delta N.V.
– Connexxion
– Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland
– NOVE
– BETA
– Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Opdracht en planning

De opdracht voor de sectortafel Mobiliteit bestaat uit het uitwerken van onderdelen om de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof door vervoermiddelen drastisch terug te dringen. In 2050 zelfs volledig. Het grootschalig elektrificeren van vervoermiddelen met batterij, waterstof of andere duurzame bronnen als energiedrager, zorgen voor rijden zonder uitstoot. Ook wel nul emissie genoemd. Dat is de toekomst. Om dit mogelijk te maken zijn aanpassingen en voorzieningen nodig in de infrastructuur. Zoals het hebben van voldoende laadpalen en snellaadvoorzieningen om elektrisch rijden mogelijk te maken. Het stimuleren van elektrisch rijden voor personenauto’s, wegtransport en de scheepvaart vallen hier ook onder. Een ‘Green deal’, een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven om belemmeringen weg te nemen, is nodig om pilot projecten uit te kunnen voeren. De ‘Green deal’ gaat dan vooral om duurzame afspraken over grond, weg en waterbouw.