Zeeuws Energieakkoord

Het project Duurzame Monumenten Zeeland ontvangt voor de derde keer subsidie van het programma Innovatieve Aanpakken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De VNG verleent een subsidie van € 148.777 voor de derde fase van het project.

De VNG subsidieert, sinds 2017, het project Duurzame Monumenten Zeeland onder het programma Innovatieve Aanpakken. Het project geeft, met de subsidie, een extra impuls aan de verduurzaming van de particuliere monumentale woningvoorraad in Zeeland. In twee eerdere fasen ontving het project € 26.721 en € 138.244. Met deze derde en laatste subsidie van € 148.777 wordt onder andere een platform gelanceerd voor eigenaren van duurzame monumenten.

Lees meer over het Project Duurzame Monumenten Zeeland