Zeeuws Energieakkoord

Wie zijn wij en waar werken wij aan?

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers werken samen onder de naam Zeeuws Energieakkoord. Zij geven uitvoering aan het landelijk Klimaatakkoord voor een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Dat doen ze onder andere door het opstellen van een concept Regionale Energiestrategie (RES). De initiatiefnemers zijn: Enduris, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen.

Energietransitie in Zeeland

Zeeland heeft van nature veel te bieden als het gaat om energie. We hebben de zon, het water, de wind en het getij. Meer dan ooit hebben we deze elementen nodig. Want duurzame energieopwekking is dé verandering van deze eeuw. In 2050 zijn benzine, diesel en gas iconen van het verleden. Daar gaan we afscheid van nemen. Dat doen we deels nu al, maar nog te weinig. Deze brandstoffen veroorzaken uitstoot van broeikasgassen en warmen daarmee de aarde op. Het proces van het overgaan op schone vormen van energieopwekking, noemen we de energietransitie. Hier zetten we vol op in. Bijna alle landen in de wereld staan achter het Parijse klimaatakkoord, om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot terugdringen met 95% in 2050 ten opzichte van 1990 is enorm. Grote stappen zijn nodig om de schade als gevolg van klimaatverandering te beperken en de wereld leefbaar te houden. Hierbij is het belangrijk dat energie betaalbaar en betrouwbaar blijft voor iedereen. Daar moet Nederland, en dus ook wij Zeeuwen, mee aan de slag.

Omslag

We denken goed na over hoe we dit proces in Zeeland gaan vormgeven en uitvoeren. We dragen samen de verantwoordelijkheid in het zo klein mogelijk maken van de Zeeuwse ‘voetafdruk’ op de wereld. Hierbij kijken we goed naar de kansen voor schone en duurzame bronnen. Van woonhuis tot vervoermiddel, van fabriek tot boerderij; in alle sectoren zoeken we naar duurzame en slimme oplossingen. Op een manier die bij Zeeland past. We werken samen aan een transitie waar we straks trots op mogen zijn, zoals we ook trots zijn op onze Deltawerken. We bundelen en mobiliseren kennis en expertise om aan een schoon en duurzaam Zeeland te bouwen. En dat doen we onder de naam Zeeuws Energieakkoord.

Sectortafels

De aanpak van overlegtafels per sector hebben we overgenomen van het landelijke Klimaatakkoord. Aan deze tafels komen kennis, kunde maar ook belangentegenstellingen bij elkaar en werken partijen samen aan een strategie per sector die Zeeland verder helpt. Aan de verschillende sectortafels hebben meer dan 100 partijen deelgenomen. De hoofdtafels zijn: