Zeeuws Energieakkoord

Wind en zon gaan een hoofdrol spelen in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Daar zijn windparken op zee én zonne- en windparken op land voor nodig. In Zeeland zetten we natuurlijk ook in op energie uit water, zoals het benutten van de kracht van het getij. Op dit moment produceren we in Zeeland al 50% van onze stroom met de wind en de zon. De tafel Elektriciteit heeft als opgave om maximale ontwikkeling van duurzame energie in Zeeland te faciliteren, knelpunten en aanpassingen in het elektriciteitsnet in beeld te brengen en na te denken over de broodnodige flexibiliteit in het energiesysteem van de toekomst.

De partijen van het Zeeuws Energieakkoord stellen een plan voor Zeeland op. Dit leidt ertoe dat de CO2-uitstoot in 2050 met minimaal 95 procent daalt ten opzichte van 1990. De sectortafels spelen een hoofdrol in de totstandkoming ervan. Zij werken de thema’s uit. Het plan, de Regionale Energiestrategie voor Zeeland, gaat in 2019 naar het ministerie en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord.