Zeeuws Energieakkoord

De tafel Gebouwde omgeving staat voor een complexe uitdaging. Voor de verwarming van woningen en gebouwen moet een duurzaam alternatief worden ontwikkeld. Om het CO2-reductie doel te behalen moeten op termijn alle woningen en gebouwen aardgasvrij en goed geïsoleerd zijn. Dat betekent een enorme verduurzamingsslag. Er komen passende lokale en regionale maatregelen. Deze geven richting aan beleid en acties van gemeenten, provincies en belanghebbende partijen.

Voor Zeeland stellen de partijen van het Zeeuws Energieakkoord een plan op. Dit leidt ertoe dat de CO2-uitstoot in 2050 met minimaal 95 procent daalt ten opzichte van 1990. De sectortafels hebben een hoofdrol in de totstandkoming ervan. Zij werken de thema’s uit. Het plan, de Regionale Energiestrategie voor Zeeland, gaat in 2019 naar het ministerie en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord.