Zeeuws Energieakkoord

SDR heeft een Roadmap opgesteld met acht concrete projecten om de CO2 reductie doelstellingen te realiseren voor de industrie. Samen met kansen uit ‘Ambitie 2030’ van Vitaal Sloe en Kanaalzone en biobased projecten van Biobased Delta zijn deze projecten ingediend bij de landelijke industrietafel.
Aan de landelijke industrietafel wordt nu verder gesproken over (overheids-) maatregelen om deze projecten te realiseren in het kader van het Klimaatakkoord.

Voor de periode tot 2030 zijn CO2 afvang en hergebruik (CCU) & opslag (CCS) en circulaire grondstoffen onmisbaar om de CO2 doelstelling voor de industrie te behalen. Op de langere termijn zal groene waterstof en elektrificatie een grotere rol krijgen. Voor al deze initiatieven is een grootschalige buisleidinginfrastructuur essentieel. Voor de elektrificatie van de industrie zal tevens de elektriciteitsinfrastructuur moeten worden versterkt. Voor de realisatie van deze infrastructuur is brede samenwerking en een duidelijke rol van de overheid op landelijk niveau essentieel.