Zeeuws Energieakkoord

De Mobiliteit tafel gaat over rijden en varen zonder uitstoot, ook wel zero emissie genoemd. Een duurzame infrastructuur en het zorgen voor voldoende laadpalen en snellaadvoorzieningen, zijn belangrijk om deze omslag te maken. De vergroening van de goederenstroom is bijvoorbeeld mogelijk door het instellen van zero emissie zones in steden en dorpen. In 2030 moeten alle bussen met zero emissie rondrijden. De ontwikkeling naar slimmer autogebruik (smart mobility), door bijvoorbeeld het aandeel deelvoertuigen te vergroten en bezit te verkleinen, is belangrijk. De vergroening van de binnenvaart valt ook onder de onderwerpen van deze sectortafel.

Voor Zeeland stellen de partijen van het Zeeuws Energieakkoord een plan op. Dit leidt ertoe dat de CO2-uitstoot in 2050 met minimaal 95 procent daalt ten opzichte van 1990. De sectortafels hebben een hoofdrol in de totstandkoming ervan. Zij werken de thema’s uit. De Regionale Energiestrategie voor Zeeland gaat in 2019 naar het ministerie en vormt het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk Klimaatakkoord.